Friday, June 29, 2007

Денят / The day / Le jour JЕдинадесет месеца най-силна БЛОГина. Заради Глори, естествено! Оттук насетне, тя ще присъства задочно.

А за изпращането - думите са слаби. Най-добре вижте сами.Еleven months of bloggy goodness. For the sake of Glory, of course! From now on she'll be a correspondence student here.As for the turn-in - words are scarce. See for yourselves.

Onze mois de bienveillance de blog. A cause de Glory, bien évidemment! D'ici elle le fera par correspondance.

Quant au retour à l'école - consultez les images ci-dessous.

Thursday, June 28, 2007

Още 1 ден / 1 day to go / J-1Последна вечерна разходка. Както обикновено в парка беше забавно и кучешки неудържимо.


2+1


2 (black labs) + 1 (white pal) -- 2 people2 (unknown male & Glory) + 1 (unknown male)


three is for trinity


me, myself and I!Crazy!Last night walk. At the park the scene was uproarious and caninely uncontainable as usual.Come help us pull out this turnip!
back homelove ya'


Labels:

Wednesday, June 27, 2007

Още 2 дни / 2 days to go / J-2
Няколко дни преди голямото предаване снимахме колкото се може повече. Грима направи зашеметяваща сесия с две съименички, в която си премериха ... достойнствата :) Има я самостоятелно, малко преди да отплава към училището!


Чий език е по-дълъг? / Whose tongue is longer?


A couple of days before the big turn-in we snapped as we could. Grima made a fascinating session with twonamesakes, where they measured their...merits:) We have her unaided, shortly before her homeward voyage to the school!


Кажете, де! / C'mon, say it!


Grima+Maria
Grima+Maria
* * *
На хоризонта ... / On the horizon...
Всички на борда! / All aboard!


"I am sailin'..."

Labels:

Friday, June 15, 2007

Честит Нерожден ден - 2 / Happy Unbirthday -2 / Joyeux Non-anniversaire -2Торта за нерожден ден / Unbirthday cake / Un gâteau non-anniversaire

Labels:

Tuesday, June 12, 2007

Miss Sweet Cherry Pie

Т ова е Госпожица Черешка в цялата й плодова Слава. Сравнете нейния размер и този на малкия плод с костилка. И за да избегнем недоразуменията с оглед на консумацията - моля, съсредоточете вниманието си върху костилката (тях ги оставя настрана).Тhis is Miss Cherry in all of her fruity Glory. Note her and the tiny drupe for size comparison. And to avoid any misunderstandings regarding the consumption, please focus on the pit (she scoffs them stoneless).
C'est Mademoiselle Cerise dans toute sa Gloire de fruit. Notez-la et la petite drupe pour dresser la comparaison de la taille. Et pour éviter tout quiproquo en ce qui concerne la consommation, veuillez vous focaliser sur le noyau (elle les bouffe sans les noyaux).Labels:

Tuesday, June 05, 2007

Voices of Tomorrow
Или, ако предпочитате "На първа страница - 8 / Front page - 8/ À la une - 8". Voices of Tomorrow публикува текста.
Благодаря, Дебра!

Or, if you prefer "На първа страница - 8 / Front page - 8/ À la une - 8". Voices of Tomorrow published the text.
Thank you, Debra!
Ou bien si vous préférez "На първа страница - 8 / Front page - 8/ À la une - 8". Voices of Tomorrow a publié le texte.
Merci, Debra!

Labels: ,

A(nother) Day of Grima

Поради неизяснени обстоятелства поканата по-долу така и не дойде навреме. Уви! Но насладата от 1-юнската лудория няма как да не изгрее и на този блог!
...

Здравей Глори! Честит празник на Теб и на обитаващите Твойта къща! Надявам се да си прекарваш интересно деня и ти. Сутринта аз се срещнах с Антония Бандерас, поиграхме си, снимаха ни... и от признателност, аз позволих да ме заловят сравнително безпроблемно. И явно са оценили великодушието ми, защото се спретнаха и ми направиха торта за вечеря. Е, откъдето и да я погледнеш си е кучешка, ама набързо - толкова. Друго ще ти разказвам като се видим.
Гр-р-рима


Обзалагаме се, че е било вкусно, направо да си оближеш пръстите!

Наострени опашки - горе! / Sharply pointed tails - up!
Чакай да ти пошепна нещо... / Let me whisper something to you...
без думи / speechless

Under obscure circumstances, it was impossible for the invitation below to reach us in time. Alas! However the relish of the June 1st frolic couldn’t skip the blog! This has been addressed.
...


Hi Glory! Happy holiday to You and to all the inmates of Your house! I hope you too are having a wonderful day. This morning I met Antonia Banderas, we fooled around, and we were photographed… and in appreciation I let myself be caught relatively easy. Obviously they estimated the merits of my magnanimity, because they smarten them up and made me a cake for dinner. Well, wherever you look at it it’s a dog’s one, but since it was in a hurry – that’s pretty much it. I’ll go on with the story next time I see you.
Gr-r-rima

We bet it was absolutely mouth-watering!


"No Give and Take. No Exchange of Thought. It gets you nowhere, particularly if the other person's tail is only just in sight for the second half of the conversation."

Eeyore from "The House at Pooh Corner" by A. A. Milne

концентрирай се! / concentrate!


текат лигите.../ drool...


чудесна торта - ЯЖ! / scrumptious cake - EAT!

Labels:

Monday, June 04, 2007

Европейският тур с камион 2007 - СПРИ дискриминацията / European Truck Tour - STOP discrimination / La tournée européenne en camion - STOP discrimination

Tурът с камион 2007 представя и разпространява информация за кампанията „За многобразие. Против дискриминация", както и за Европейска година на равни възможности за всички. От днес е в София!


The Truck Tour 2007 represents and disseminates information about the “For Diversity. Against Discrimination.” campaign, as well as the European Year of Equal Opportunities for All. Now, it's in Sofia!

La tournée européenne en camion 2007 représente la campagne « Pour la diversité. Contre les discriminations. » ainsi que l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous, et en diffuse les informations. Maintenant il est à Sofia!


Камион “Спри дискриминацията” гостува в София

Жълтият камион "Спри дискриминацията" пристигна в София. Мултифункционалното превозно средство е паркирано пред НДК. Спирката му в България е част от европейската обиколка по повод 2007 - Европейска година на равните възможности за всички. Организатор на събитието е агенция Крес, със съдействието на Столична община.
В камиона има интерактивен парк на способностите. Посетителите използват инвалидна количка, за да преодолеят различни препятствия, ще разпознават звуци, миризми и предмети при ограничено ползване на сетивата си, обясняват организаторите.
Тридесеттонното превозно средство е изградено, за да информира гражданите за техните права в рамките на Европейския съюз и да ги запознае с националното антидискриминационно законодателство. Камионът е оборудван със специално разработен
асансьор за инвалидни колички. Вътрешността му е разделена на зали. В основната зала са монтирани информационни терминали, снабдени с брайлови клавиатури, плазмени монитори с персонални слушалки и пълно аудиовизуално оборудване.


В рамките на инициативата се проведе кратка демонстрация с обучени кучета-водачи

Within the framework of the initiative there was a brief demonstration with guide dogs

Dans le cadre de l'initiative il y avait une courte démonstration de chien guides


Пред камиона имаше и турнир по стрийтбол. Доброволци от публиката имаха възможност да усетят как се придвижва човек в инвалидна количка, преодолявайки различни препятствия в изградения “Интерактивен парк на способностите”. Водещи на проявата бяха лицата от сутрешния блок на радио “NJOY” Спенс и Христина. В рамките на целия ден протичаха активности на територията на ярко жълтия камион, включващи турнир по шах между зрящи и незрящи, изпълнения на незрящите музиканти от група “Веселите момчета”, формация “Жестим”, както и на певицата Мария Илиева, незрящия диджей Димитър Захариев, диджеите от Метрополис Ясен Петров и Стивън.
Участие в събитието взеха сдружение “Зрение”, фондация “Очи на четири лапи”, фондация “Джендър–проект България”, Български фонд за жените, Българска гей организация “Джемини”, Център за независим живот и Българска федерация по баскетбол.

Камионът "Спри дискриминацията" преминава през 19 държави и ще покрие над 18 000 км. Обиколката му започна на 25 април от Страсбург и ще завърши на 21 ноември в Лисабон. България е 9-тата спирка от турнето на камиона. Обиколката ще позволи на гостите да участват в широка гама от различни дейности и по този начин да станат част от европейската кампания „За различността — Против дискриминацията“.БГНЕС/БТА

Labels: