Sunday, March 25, 2007

„И ние го можем” / "We can also do it" / « Nous le pouvons aussi »

Tази сряда, 28 март, от 22:30ч Българското училище за кучета водачи на слепи гостува на 30-минутната рубрика „И ние го можем”. Предаването се излъчва по сателитната програма „ТВ България”. Негов създател е Николина Димитрова, позната още на зрителите като автор на необикновения „Далекоглед”, който вървеше по Канал 1 на БНТ. И докато в началото той се фокусираше върху чужденците, които живеят в България, техните виждания за начина ни на живот, манталитет, характер, култура, после смени гледната точка и започна да изучава мотивацията на българи, които са били някъде по света и са се върнали. Чрез конкретна история „И ние го можем” цели да покаже, че конкурентноспособността и високите стандарти са и наши характеристики. Предаването е субтитрирано на английски език. Повторението е в събота, 31 март, от 18:30ч. Не го изпускайте!Coming up this Wednesday, March, 28 at 22:30 EET* (Eastern European Time or GMT+2) the Bulgarian Guide Dog School is featured in the 30-minute-long program, entitled “We’re good at it, too”. The show is aired on the satellite program “TV Bulgaria”. The mastermind of the project is Nikolina Dimitrova, well-known for her work on the remarkable “Dalekogled” (“Telescope”, as farseeing), broadcasted on The Bulgarian National Television, Channel 1. And if originally it was bringing into focus foreigners, who live in Bulgaria, revealing their conceptions about our lifestyle, our way of thinking, our make-up and our the culture, subsequently it shifted the standpoint and began to inquire the motivation of those Bulgarians who had lived and worked abroad, but who (also) had decided to return home. “We’re good at it, too” seeks to establish, by means of a practical example, that the competitive spirit and the high standards are representative for us as well. The program is supposed to be subtitled in English. The rerun is set for Saturday, March 31st, 18h30. Be sure not to miss it!
Ce mercredi, le 28 mars, à 22h30 l’École Bulgare de Chiens Guides va rendre visite à l’émission « Nous le pouvons aussi », une rubrique de trente minutes. Le programme est diffusé sur la chaîne satellite « TV Bulgaria ». Le génie créateur du projet est Nikolina Dimitrova, bien connue pour son autre émission remarquable « Dalekogled » (« Longue-vue ») sur la Télévision Nationale Bulgare, Chaîne 1._____________________________________________________

* European clocks on SUMMER TIME from: 01:00 GMT Sunday 25 March 2007, when the clocks spring forward one hour; the time is shifted forward by 1 hour; 3 hours ahead of Greenwich Mean Time (GMT+3)

** Décalage horaire : UTC/GMT + 2 en hiver ; + 03 :00 heure d’été

Labels: ,

Thursday, March 22, 2007

Пролетна радост / The Cheerful Ways of Spring / Chouette le printemps!


Think spring!Пролет!Du soleil pour toi!

Tuesday, March 20, 2007

При ветеринаря - 2 / At the vet's office - 2 / Chez le vétérinaire - 2


Близ!Близ!Близ! / Lick!Lick!Lick! / Lèche! Lèche! Lèche!
Мрачна слава съпътства хората в престилки – те се появяват, когато си неразположен. Въпреки репутацията си на ... хм-м-м...”звяр”, който не позволява на болестите да се множат прекомерно, този ветеринарен последовател на Авицена, в зелена престилка, има специално място в сърцето на Глори. И всяко посещение, учудващо, е съпътстваноот неописуема радост. Ето го и доказателството:


Dim glory pursue the people wearing scrubs – they usually appear when you’re feeling a little bit under the weather. Despite his reputation of being …hmm-m-m… a “beast”, who hampers the immoderate burgeoning of maladies, this veterinary follower of Avicenna, in green scrubs, has a special place in Glory’s heart. And every visit at the vet’s office, amazingly, goes along with unutterable joy. Here’s the proof:

Une gloire terne accompagne les gens en blouse médicale – il surgissent quand on ne se porte pas bien. Malgré sa réputation…de…bon…d’un « homme féroce », qui entrave le foisonnement démesuré des maladies, Glory a le cœur plein de cet adepte vétérinaire d’Avicenne, habillé en blouse verte. Et chaque visite chez le vétérinaire, c’est étonnant, va avec une joie indicible. Voilà la preuve :
„Повелителят на кучетата ветеринарите” / "The dog vet whisperer / Celui « qui murmurait à l'oreille des chiens vétérinaires »Готин виц! / Good joke! / Bonne plaisanterie!


Сдържано / Bashful demeanor / Comportement pudiqueLabels:

Wednesday, March 14, 2007

красТавица / mangy-ful / une belle-galeuseВедрото предпролетно настроение бе прогонено от неканен натрапник, зовящ се Демодекоза, търсещ безплатен обяд. Буквално! Това е често срещано, незаразно кожно заболяване, причинено от миниатюрни кърлежи, известни като demodex canis. Те са видими под микроспоп. И тъй нелицеприятни ли са, не ни ги хвалете.The serene pre-spring mood was flawed by the uninvited interloper, who goes by the name of Demodecosis, looking for a free meal. Literally! It’s a common skin disease, not contagious though, caused by a microscopic mite, also known as demodex canis. It is visible under the microscope. And if it’s so unsightly we’ll have none of it.

Saturday, March 10, 2007

„Бясното куче и Глория” / "Mad Dog and Glory / « Mad Dog and Glory »
photo credit: MAX, "Mad Dog and Glory"

Monday, March 05, 2007

Това съм аз ... там / This is me … there /C’est moi …là-bas
Решихме да видим “Как са го тренирали” зад граница. За да разберем се пренесохме зад кулисите с Рокуел. Не без неоценимата помощ на съучастниците ни Джулия и Благо!
БЛАГОДАРЯ, златни сте!


We decided to see “How It’s Trained” abroad. We went behind the scenes with Rockwell to find out! Not without the priceless help of our partners in crime Julia and Blago!
THANK YOU, you’re a treasure!

On a décidé de voir « Comment c’est entraîné » à l’étranger. On est allé se renseigner derrière le rideau avec Rockwell ! Non sans l’inestimable aide de nos complices dans le crime – Julia et Blago !
REMERCIEMENTS, vous êtes un trésor !Щракни, за да уголемиш! / Click to enlarge! / Cliquez pour agrandir!


Friday, March 02, 2007

На нужната висота / To come up to the mark / Etre à la hauteur


За почест! 2 март – Глори ден в "dogmark.net".
Всеки ден там представят по една кучешка страница. Днес се пада на Глори!
"dogmark.net Cool Dog Site of the Day" стартира през април 1996. Привлича посетители от над 68 държави по света. Броят на отличените страници, които можете да разгледате в архива на сайта, надхвърля 3500.
Колко му е – на едно Глори-щракване разстояние!
Щракни, за да уголемиш / Click to enlarge / Cliquez pour agrandir


At the salute! March 2, Day of Glory on "dogmark.net ".
"Cool Dog Site of the Day" introduces a canine page everyday. Glory is to have this very day!
"dogmark.net Cool Dog Site of the Day" started in April 1996. The web site attracts visitors from more than 68 countries around the world. The selected Cool Dog Sites, which could be checked out on their archive pages, are more than 3500.
It’s nothing much than a Glory-click away!Щракни, за да уголемиш / Click to enlarge / Cliquez pour agrandir


Présentez armes ! Le 2 mars, une journée de Gloire sur "dogmark.net". Chaque jour "Cool Dog Site of the Day" présente une page canine. Aujourd’hui la présentation est revenue à Glory ! "dogmark.net Cool Dog Site of the Day" fait son debut en avril 1996. Le site attire des visiteurs de plus de 68 pays à travers le monde. Les pages primées, que vous pouvez consulter sur les pages archives, sont plus de 3500. C’est un travail qui ne prendra qu’un Glory-clic !

Labels:

Thursday, March 01, 2007

Червено и бяло / Red and white / Le rouge et le blancС
поред обичая на 1 март посрещаме един от най-красивите и почитани български празници – Баба Марта. Така символично отбелязваме наближаването на пролетта, която свързваме все с хубави неща – здраве, любов, щастие, светлина. Пожелавам ви ги всички! Честита Баба Марта!

Baba Marta (Баба Марта, meaning Grandmother Martha in Bulgarian) is the name of a traditional Bulgarian custom, celebrated on March 1 each year, symbolizing the coming of the spring season. According to the tradition, The “Baba” is an old lady who’s quickly changing her mood. On March 1 Bulgarians wear and give “martenitsi” (referring to the month of March) as a mascot. Some people knit it, others stitch it. People make pompons, bracelets, tassels, and Pijo (male) and Penda (female) figures. In the past they’d spin the wool and dye it with herbs. Nowadays there is a variety of colours and modifications. As the legend goes the white embodies the purity and longevity and the red represents health. The two colours also symbolize salubrity. It’s a wonderful tradition celebrated like this only in Bulgaria! Generally people keep the martenitsa on their clothes or rolled around their wrists, until they see a stork and then they tie it on a tree for a good harvest. The spring associates with nice things like health, love, happiness and sunshine. I wish you all of these and more! Chestita Baba Marta! = Happy Baba Marta!Baba Marta (Баба Марта veut dire Grand-mère Marta en bulgare) est le nom de la coutume bulgare traditionnelle, célébrée le 1er Mars, symbolisant l’arrivée du printemps. Selon la tradition, la “Baba” est une vieille dame qui change rapidement d'humeur. Le 1er mars tous les bulgares portent et offrent une « martenitsa » (qui fait référence au mois de mars), en guise de mascotte. Certains tricotent les martenitsi, d’autres les mailler ou les cousent. On fait des pompons, des bracelets, des glands et, bien sûr, les figurines de Pijo (mâle) et Pènda (femelle). A l’époque on employait de la laine pure, on la filait et la teignait à l’aide des herbes. Aujourd’hui il y a toute une variété de couleurs et de variantes. Selon la légende le blanc incarne la pureté et la longévité, le rouge – la santé. Tous les deux ensemble représentent la salubrité. C’est une tradition merveilleuse parce qu'elle est fêtée (ainsi) uniquement en Bulgarie. ! Généralement on garde les martenitsi sur les vêtements et enroulés sur les poignets jusqu’au jour où l’on voit une cigogne et puis on les attache aux arbres pour une récolte abondante. Le printemps s’associe aux bonnes choses – la santé, l’amour, le bonheur, le soleil. Je vous les souhaite tous !
Tchestita Baba Marta! = Heureuse Grand-mère Marta!