Wednesday, June 24, 2009

Coffee breakCuando tomes tu café toma tu café con... caña Glory!

Mi café! (cf. N.O.H.A. - Tu Cafe)


Благодарствена чаша от "Очи на четири лапи" и Кирил. Нямам търпение да видя и кофеиновата жажда на Грима!

*Thank you* souvenir mug by "Eyes on Four Paws" and Kiril. Can't wait to see Grima's caffeine cravings!

Mug tasse *Merci* de la fondation «Yeux à quatre pattes» et Kiril. Je suis très impatiente de voir une de ces envies de caféine de Grima!

Labels: ,

Tuesday, June 23, 2009

"Кучето водач: стопани и приятели" -2 / "Guide dogs: friends & owners" - 2 / «Chiens guides : amis et propriétaires » - 2Glory, Grima, etc.Labels: ,

Monday, June 22, 2009

Амбиции в действие


Glory, Rayna, Grima


Според плановете на фондация "Очи на четири лапи" през тази година ще бъдат обучени 28 кучета-водачи на незрящи хора

Екатерина Тотева, БТА

През тази година ще бъдат обучени 28 кучета-водачи на незрящи хора, а през 2010 г. - 40, съобщи председателят на фондация "Очи на четири лапи" Албена Алексиева на учредителния форум на клуб "Кучето-водач: стопани и приятели".

Кучето-водач не е просто средство, подпомагащо придвижването на незрящите, то ги прави независими от другите хора, каза руският инструктор - първа категория, Алексей Шиманаев. Той е обучил български инструктори на кучета-водачи, които са подготвили и предали шест кучета за незрящите българи. Досега обучените кучета са общо 14.


Вихър Пеев има от шест месеца куче-водач с име Бари М-Тел. Най-важното за мен е, че досега живеех сам, а вече си имам другар, разказа стопанинът на Бари. Където и да отида с него, вратите са ми отворени, в НОИ ме обслужиха с предимство, в
поликлиниката - също, това куче-водач няма цена, каза Пеев. По думите му Бари обича градския транспорт и винаги знае къде и как да застане, че да не заема много място.

Не са такива обаче впечатленията на Димитър Трифонов от Пловдив. Преди два-три дни при опит да се качи със своето куче-водач - Елза М-Тел, водачът на автобуса го наругал. Добре, че пътниците ме защитиха, казва стопанинът на Елза.


"Ей, малката, къде с този помияр, то за нас няма място, тя с куче тръгнала", цитира Райна Маджарова реплики на пътници в градския транспорт в София. Райна е студентка в УНСС трета година в специалността "Икономика на съобщенията" и има куче-водач - Грима М-Тел, от една година. За нея най-ценното е самостоятелността, която е получила благодарение на Грима. С Грима ходим заедно на лекции, колеги и преподаватели се радват на кучето, първата работа на състудентите ми е да
наобиколят Грима и да започнат да я галят, разказа Райна.
Клуб на кучетата водачи

Grima, Kiril, Glory

Цветелина Атанасова, БНТ

14 са дипломираните кучета водачи на незрящи хора у нас. Те живеят в различни краища на страната, но днес се събраха за учредяването на клуб - "Кучето водач - стопани и приятели". Той е част от поректа "Повишаване капацитета при предоставянето на социална услуга в общността" на фондацията "Очи на четири лапи" и се финансира от държавата .

За година съвместно съжителство стопанин и куче са станали повече от приятели.

Кирил Кирчев: "Тези лабрадорите много бързо се привързват към човека и към близките, особено, когато кучето е обичано са изключително привързани и не минава без умиване с език".

Албена Алексиева: "Кучето водач гарантира независимостта и свободата на предвижване на своя сляп човек, преценява всички предпядствия по пътя вместо него и ги избягва по възможно най-сигурния начин".

За момента 14 са дипломираните кучета, но вече има и ново попълнение. Лабрадори и голдън ритривъри са двете породи, които умело заместват очите на своите стопани. До първата си година кученцата се гледат в приемни семейства, след това тръгват на училище.

Антония Рикова - инструктор: "Следва един период от 6 до 8 месеца, в който кучето е напълно готово, за да бъде предадено на незрящ човек".

Обучението продължава съвместно с бъдещия стопанин. Около 15 хиляди лева излиза пълният цикъл, но незрящите ги получават срещу символичния 1 лев. До края на годината още 14 ще бъдат щастливците, които ще имат до себе си четирикрак водач.

Labels: , , , ,

Tuesday, June 16, 2009

Клуб "Кучето водач: стопани и приятели" / "Guide dogs: friends & owners" club / Le club «Chiens guides : amis et propriétaires »

Клуб "Кучето водач: стопани и приятели" бе учреден на 13 юни в софийския хотел "Шипка", съобщиха от фондацията "Очи на четири лапи". На събитието присъстваха 13 слепи граждани с дипломираните си кучета водачи, представители на районните организации на Съюз на слепите в България, официални гости, приемни семейства, отгледали работещите кучета, както и екипът на фондацията. Учредяването се осъществява по проекта "Повишаване капацитета при предоставянето на социална услуга в общността" на фондацията "Очи на четири лапи", финансиран от държавния бюджет. Целите на клуба са акумулиране и обмен на информация и опит за отглеждането на кучето водач, споделяне и иницииране на добри практики за взаимодействие със социалната среда, лобиране пред държавните и общинските власти и институции. Клубът се учредява като неформална структура към фондацията "Очи на четири лапи", но подлежи на самостоятелно развитие, структуриране и регистриране по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, се посочва в съобщението. Клуб "Кучето водач: стопани и приятели" е отворена структура, в която могат да членуват всички български и чуждестранни граждани, които имат интерес.The new "Guide dogs: friends & owners" club was established this Saturday, June 13, 2009. The "Eyes on Four Paws" Foundation reported on this and confirmed the participation of 13 sightless dog owners and their beloved four-pawed companions. Spokesmen for the regional sections of the Bulgarian Blind Union, official guests, foster families and the foundation’s team were also in attendance. The club is financed through state support. The "Guide dogs: friends & owners" club aims to provide free information and assistance, and also to raise public awareness about the specific needs of the blind. The Club welcomes individuals and families, Bulgarians and foreign citizens.


Le nouveau club «Chiens guides : amis et propriétaires » a été créé ce samedi, le 13 juin 2009. La fondation «Yeux à quatre pattes» a signalé à ce sujet et nous a confirmé la participation de 13 propriétaires de chiens guides et leurs compagnons canins. Les porte-parole des sections régionales de l'Union bulgare des aveugles, et encore des invités officiels, des familles d'accueil et l’équipe de la fondation étaient également présents. Le financement du club est assuré par une subvention de l’Etat. Le club «Chiens guides : amis et propriétaires » a pour but de fournir gratuitement des informations et d'assistance, et aussi, de sensibiliser le public aux besoins spécifiques des aveugles. Le club accueille des individus et des familles, des Bulgares et des étrangers.


Martina addressed the foster familiesAlbena presents the objectivesSigning the petition

Labels: , , , ,